امروز جمعه 25 خرداد 1403

قابلیت های امور تعمیرات خطوط:

  • تهیه طرح های احداث شبکه های فشار قوی و تعمیرات آن
  • تعمیر و نگهداری خطوط انتقال نیرو در کلیه سطوح ولتاژی
  • سرویس و تعمیر بر روی خطوط گرم
  • بازدید دوره ای و اضطراری از خطوط انتقال تحت حوزه عملکرد
  • انجام تعمیرات اصلاحی از خطوط انتقال نیرو در کلیه سطوح ولتاژی
  • مشارکت و همکاری در تحویل و تحول خطوط فشار قوی جدیدالاحداث
  • بررسی علل حوادث و اتفاقات و استهلاکهای زودرس و خروجی های اضطراری و غیر برنامه ای خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع