امروز دوشنبه 25 تیر 1403

قابلیتهای مهندسی حفاظت و کنترل :

  • طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و کنترل
  • راه اندازی سیستم های حفاظتی و کنترل صنعتی
  • تست و تعمیرات پیشگیرانه سیستم های حفاظتی و کنترل پست ها و نیروگاه ها
  • تعمیر تجهیزات حفاظتی (رله های حفاظتی - سیستم های اندازه گیری - رکوردها)
  • انجام محاسبات شبکه شامل: پخش بار - محاسبات تلفات - اتصال کوتاه - هماهنگی رله ها - تحلیل حوادث
  • کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری