امروز جمعه 25 خرداد 1403

شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر) با تکیه بر دانش و سرمایه انسانی خود و با بهره گیری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز با نزدیک به سی سال حضور در صنعت برق کشور در زمینه های مختلف ارائه خدمات می نماید.

لذا با اعتقاد به محوریت منابع و سرمایه انسانی و نگرش فرآیندی و تفکر سیستمی و بهره مندی از خلاقیت

و نوآوری، حفظ ارزشهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی، دانش محوری، مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان

و ذینفعان ازاصول اساسی این شرکت خواهد بود.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در جهت نیل به اهداف و تحقق چشم انداز سازمان موفق و سربلند باشیم.

 

     محمد حسن بختیاری     

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

پیام مدیر عامل