شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق

شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(سهامی خاص) که قبلاً به نام شرکت باختر نیرو و تحت شماره1667 در مورخ 29/11/1370 در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت رسیده بود در مورخ 14/5/1381 و در راستای تغییرات ساختاری وزارت نیرو با تصویب موضوع شرکت مندرج در اساسنامه مصوب بنام شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (سهامی خاص) تغییر نام داده و وظایف جدیدی را در راستای ارائه خدمت دهی بهتر و مطمئن تر به شبکه های انتقال نیرو و فوق توزیع در منطقه مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران در محدوده جغرافیایی کشور برق منطقه ای باختر(استان های همدان، لرستان و مرکزی)عهده دار گردیده است.
شروع فعالیت شرکت بتانیر از اردیبهشت ماه1381 بوده که از بدو تاسیس شرکت تاکنون وظیفه سرویس و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع برق باختر با 10668 کیلومتر خط انتقال و فوق توزیع و 172 پست انتقال و فوق توزیع را بر عهده داشته و تعدادی از خطوط فوق الذکر ارتباط بین شبکه برق باختر و برق های منطقه ای اصفهان- تهران- زنجان- خوزستان و غرب بوده که شامل 25/15% از تجهیزات کل شبکه و حدود 30% از انرژی ترانزیتی بین برق های منطقه ای را شامل می گردد.

بیشتر بدانید
P1030193

آخرین مقالات

فوریه 10, 2020

خدمات شرکت بتانیر

آمادگی شرکت بتانیر جهت انجام خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات خط-پست-رلیاژ […]
فوریه 10, 2020

تعداد پست های انتقال و فوق توزیع

طول خطوط انتقال و فوق توزیع در حوزه فعالیت شرکت
فوریه 10, 2020

چارت سازمانی شرکت بتانیر

در زیر چارت سازمانی شرکت بتانیر تولید کننده و انتقال دهنده نیروی برق را می توانید مشاهده نمایید.

پروژه های شرکت بتانیر