امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402

آقاي مهندس محمد حسن بختیاری

سمت : رئيس هيئت مديره و مدير عامل

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی برق-انتقال

 

کارشناس رلیاژ برق منطقه ای باختر
عضو هیئت مدیره و مدیر دفتر فنی شرکت باختر تولید و نیروی انتقال برق(بتانیر)
عضو هیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت باختر تولید و انتفال نیروی برق(بتانیر)
عضو هیئت مدیره و مدیر امور خطوط شرکت مهندسین باختر مشاور
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باختر مشاور
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(بتانیر)

آقای مهندس حسین طاهر زاده عیدایی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

 

کارشناسی ارشد برق - قدرت

کارشناس شرکت توزیع برق الیگودرز
کارشناس شرکت برق منطقه ای باختر
کارشناس مسئول تعمیرات خط و پست
مدیر امور خطوط شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(بتانیر)
مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(بتانیر)

آقاي محمد مهدی بشیری جلال

سمت : عضوهيئت مديره 

 

کارشناس ارشد حسابداری

مدیر مالی شرکت توزیع استان همدان

آقاي مهندس جواد آقا سعیدی

سمت : عضوهيئت مديره