امروز دوشنبه 25 تیر 1403

آقاي مهندس محمد حسن بختیاری

سمت : رئيس هيئت مديره و مدير عامل

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی برق-انتقال

 

کارشناس رلیاژ برق منطقه ای باختر
عضو هیئت مدیره و مدیر دفتر فنی شرکت باختر تولید و نیروی انتقال برق(بتانیر)
عضو هیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت باختر تولید و انتفال نیروی برق(بتانیر)
عضو هیئت مدیره و مدیر امور خطوط شرکت مهندسین باختر مشاور
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باختر مشاور
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق(بتانیر)

آقای محمد کاظم فتحی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

 

کارشناسی تکنولوژی کنترل

آقاي محمود بیات

سمت : عضوهيئت مديره 

 

آقاي مهندس جواد آقا سعیدی

سمت : عضوهيئت مديره