امروز دوشنبه 25 تیر 1403
مدیر
23 بهمن 1402

دوره آشنایی با تحلیل حوادث و الزامات ترانس ها با حضور 45 نفر از کارشناسان رلیاژ شرکت بتانیر در مورخ 11و12و1402/11/18  به مدت سه روز در سالن اجتماعات برق منطقه ای باختر برگزار شد.

کارشناسان در این دوره با نحوه تحلیل حوادث در خصوص ترانس های انتقال و فوق توزیع و علل وقوع و گسترش و نحوه برخورد با حوادث آشنا شدند.