امروز جمعه 25 خرداد 1403

ما مصمیم که با برداشتن گامهایی فراتر به سوی بالندگی ، بافراگیری تخصص و تکنولوژی های روز و بهبود مستمر در ابعاد مختلف با حفظ و صیانت از منابع و هدایت شرکت بسوی سازمان یادگیرنده در راستای افزایش کیفیت و کمیت خدمات با حضور رقابتی در بازار کار، پیشرو در خدمت به صنعت برق میهن اسلامی و حفظ سرمایه های ملی باشیم.