امروز دوشنبه 25 تیر 1403
مدیر
18 بهمن 1402

  طی مراسمی با حضور مدیریت محترم عامل شرکت توانیر،معاونت محترم انتقال و تجارت خارجی،مدیر کل محترم دفتر فنی انتقال شرکت توانیر و مدیران محترم عامل شرکتهای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع،با اهدای لوح سپاس از مدیریت عامل و کارکنان شرکت بتانیر که حائز رتبه قابل تقدیر در ممیزی شرکتهای نگهداری و تعمیرات سال 1402 در شبکه برق منطقه ای باختر گردیده اند،تقدیر به عمل آمد.